Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2021)

18.01.2021
Оцени тази статия:

 

Становище на ИПИ относно проект на наредба за планирането на социалните услуги, 15 януари 2021

Становище на ИПИ във връзка с провежданата от ЕК консултация относно реформите на пазара на електроенергия в България, 11 февруари 2021 

През последните три седмици Европейската комисия провежда консултация във връзка с реформите на пазара на електроенергия в България. Както е посочено в правилата на ЕС за енергийния пазар (член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2019/943 от 5 юни 2019 г. относно вътрешния пазар на електроенергия), от държава членка, която е изправена пред вероятна несигурност на доставките на електрическа енергия, се изисква да реформира своя електроенергиен пазар. На 20 януари 2021 г. България представя на Комисията планираните мерки за реформа на сектора Във връзка с протичащата обществена консултация Институтът за пазарна икономика публикува становище на група експерти по проекта на План за изпълнение на България.

Въпроси от ИПИ към кандидата за изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на следователите - Стефан Петров, 26 февруари 2021

Становище на ИПИ относно проекта на Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията (2021-2027 г.) - бележки и препоръки, 26 февруари 2021

Становище на ИПИ по Националния план за възстановяване и устойчивост в сферата на правосъдието, 28 юли 2021