Статии ISSN 1313 - 0544

Среща със Симеон Дянков за дългосрочните мерки

Автор: ИПИ / 19.06.2009
Оцени тази статия:

На 18 юни 2009 г. в СУ „Св. Кл. Охридски" се проведе редовната среща на

 

КЛУБ на СТУДЕНТИТЕ към ИПИ

 

Инициативата на ИПИ се осъществява с финансовата подкрепа на Овергаз, като мисията ни е да осигурим форум и средство на студенти, интересуващи се от икономика и икономическа философия, да осигурим достъп до нови знания, различни гледни точки и идеи.

На срещата присъстваха над 80 студенти от различни университети, които изслушаха лекция на Симеон Дянков за дългосрочните политики за България.


Симеон Дянков говори за по-дългосрочните необходими политики за България – следващите 2-3 години.

Дянков се фокусира върху 3 теми:

  • Здравеопазване – проблемите не са най-вече поради липсата на пари, а може би точно заради това. Средствата за здравеопазване в България са изключително много и не предполагат предоставянето на толкова лош краен продукт. Основен проблем е ценообразуването, което води до доплащане под формата на рушвети и значителна корупция в България, която е в пъти по-голяма от други страни. Може би част от решението се крие и в начина на управление на системата – трябва да се прави от професионални мениджъри, а не  от лекари.
  • Енергетика – в момента цените, на които се произвежда електроенергия в България на практика означават, че производството на енергия е достатъчно като обем и няма необходимост от нови мощности. Като се говори за значителни инвестиции в България не се взема предвид какво се случва в региона – почти всички страни инвестират в нови мощности, което в средносрочен план означава свръхпредлагане на енергия. Възможни решения са мерки, насочени към енергоспестяване и преоценка на всякакви енергийни проекти с държавни гаранции.
  • Държавата като собственик – държавната собственост е изключително раздробена, всеки министър се разпорежда с имоти и активи по свое усмотрение и често има конфликт на интереси – министъра регулира и управлява. Възможно решение е всички държавни предприятия да се обособят в един холдинг, който след около година да се листва на борсата (части от него), за да се приватизират активите – така ще има приходи за бюджета, по-малко кражби и инвестиции.