Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Регистър на държавните помощи

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

От тази седмица към Министерството на финансите, отдел "Държавни помощи" вече се поддържа електронен регистър на фирмите, получили държавни помощи за последните две години ( към регистъра). Освен регистъра на същата страница може да се намерят и приетите законови разпоредби и изисквания, бланки и форми, европейски стандарти и условия в политиката по отпускане и контрол над държавните помощи. Тук е публикуван и докладът за държавните помощи за 2001 г., който за пръв път се разпространява публично (макар и да е третия доклад, подготвен досега).

Целта на тази информация, поддържана с финансовата подкрепа на Европейската комисия, е да се повиши "обществената осведоменост и прозрачност в сферата на наблюдението на държавните помощи в периода на подготовката на България за присъединяване към ЕС".

Подобен регистър може да постигне целите си, ако публикува: а) компаниите, поискали държавни помощи (преди да им бъде отпусната); б) компаниите, получили държавни помощи, в) мотивите и оценките, които по Закона за държавните помощи Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) изготвя, за да вземе решение дали да позволи отпускане на държавна помощ или не. За момента на страницата има само списък на получилите и списък на дела на КЗК.

Инициативата да се публикува информация, свързана с държавните помощи, може да направи и по-прозрачни решенията, и ако а) се публикуват и позициите на всички засегнати от помощите страни, които КЗК разглежда и б) се даде възможност на всеки заинтересован да даде мнение за конкретна държавна помощ (по електронен път, след като има вече Интернет страница).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!