Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Раздържавяване

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Характерна особеност за политиката на настоящото правителство през изминалата година е въздържането от всякакви фактически действия по отношение на раздържавяването. След като пое властта, правителството не извърши нито една голяма сделка, като приватизацията на „Булгартабак” изглежда няма да се състои в обозримо бъдеще. Наличието на силен интерес от страна на ДПС, а изглежда и на други представители на коалицията, по всякакви начини възпрепятства продажбата на холдинга. Освен това за тютюневия сектор се отделят все повече средства, като субсидията за фонд „Тютюн” значително превишава тази за фонд „Земеделие”.

Единствената сделка, от която може да се очаква резултат в по-кратък срок, е за продажбата на ТЕЦ „Варна”.

За периода от началото на август 2005 г. до края на юни 2006 г. общите приходи от приватизация според отчетените от Министерството на финансите са в размер на 214 млн. лв. и са резултат от сключените сделки преди това. Според данните на Агенцията за приватизация приватизираните активи са около 91% от подлежащите на приватизация и около 60% от общите активи по оценка от 1995 г. Намеренията за приватизация от страна на правителството са за енергийния сектор, транспорта, машиностроенето, производството и търговията със специална продукция. Не са обхванати обаче болници, училища, земи, гори, язовири, инфраструктура, които също могат да бъдат приватизирани.

Извършената дейност през изминалата година е фактическата продажба на миноритарни дялове, тоест окончателното раздържавяване на вече приватизирани предприятия. Като положителен факт може да се отчете, че част от тях за приватизирани през фондовата борса, което дава възможност за постигане на прозрачност на процедурата и получаване на най-висока цена. Заложените принципи на приватизацията – прозрачност, равнопоставеност на инвеститорите, бързина и ефективност могат да се реализират при желание на управляващите това да се случи. Механизмите за това са ясни и са посочени в документите на Агенцията за приватизация – остава само да бъдат спазени.