Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Предложение: Летен стаж в ИПИ (конкурс)

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Институтът за пазарна икономика организира платен стаж с продължителност месец и половина в рамките на периода 1 юли - 15 септември 2003 година. Стажантите ще бъдат избрани с конкурс. За участие в конкурса се изисква написване на есе при следните правила:

1. Теми за есе

* Възможна ли е макроикономическа политика при свободна пазарна икономика?

* Човекът срещу държавата: индивидуалната стопанска свобода и държавната намеса в България

* Смисълът на прехода след социализъм: смяна на правилата или благоденствие за всички?

2. Обем

до 1000 думи (около 7000 символа или 120 реда)

3. Срок за получаване на есето

15 юли 2003 година

Текстовете се изпращат на Георги Ангелов .

Първите пет класирани кандидати ще бъдат поканени на интервю, двама ще получат място за летен стаж в Института за пазарна икономика.

Повече информация за ИПИ може да намерите на:ИПИ иИЗИ

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!