Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Покана за кръгла маса: „Една година след либерализацията на пощенския пазар в България: ефекти и препоръки”

Автор: ИПИ / 29.06.2012
Оцени тази статия:

ПОКАНА ЗА КРЪГЛА МАСА:


„Една година след либерализацията на пощенския пазар в България:

ефекти и препоръки”

 3 юли 2012 г. (вторник)

Гранд Хотел „София” (зала „София”)

 

ПРОГРАМА 


09.45 - 10.00      Кафе и регистрация

10.00 - 10.05      Встъпителни думи

10.05 - 10.30   Презентация „Докъде стигна либерализацията на пощенския сектор в Европа и какъв ефект оказва тя върху сектора на пощенските услуги в България и върху дейността на националния оператор” - Институт за пазарна икономика

10.30 - 13.00       Дискусия 

Институтът за пазарна икономика ще представи анализ на състоянието на „Български пощи” ЕАД в контекста на либерализацията на пощенските услуги в ЕС и България. Основните теми, по които бихме искали да стимулираме дебат, са:

  1. Предназначението на универсалната пощенска услуга и развитието на концепцията за обхвата и начините за предоставянето ú с оглед развитието на информационните технологии;
  2. Засилената конкуренция на пазара, особено в сферата на неуниверсалните пощенски услуги, и възможностите на „Български пощи” ЕАД да запази и увеличи пазарния си дял;
  3. Процесите на преструктуриране и оптимизиране на компанията с цел подобряване на финансовите ú резултати;
  4. Възможните пътища за бъдещо развитие на компанията.

 

Потвърдили присъствие са представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, „Български пощи” ЕАД, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Комисията за регулиране на съобщенията, синдикати. Поканени са и представители на Министерството на финансите, парламентарните групи, членовете на парламентарните комисии по транспорт, съобщения и информационни технологии, бюджет и финанси, икономическа политика, енергетика и туризъм, лицензирани пощенски оператори, неправителствени организации и експерти.


Очакваме ви!


За допълнителна информация:

г-жа Бинка Илиева

02/ 952 62 66, 952 35 03

binka@ime.bg