Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

По стръмния склон на конкурентноспособността

Автор: Димитрия Гавалюгова* / 07.06.2013
Оцени тази статия:

И тази година Международният Институт за управленско развитие (IMD) публикува своя доклад, измерващ нивата на конкурентноспособност на 60-те икономики, определяни като ключови играчи на световната сцена. В най-новото издание на доклада България остава на последно място сред настоящите членки на Европейския съюз.

Изследването анализира и оценява способността на нациите и фирмите да използват ресурсите, които притежават, за увеличаване на просперитета си. Според съставителите на доклада, конкурентноспособността на една икономика не може да бъде сведена единствено до макропоказатели като БВП и производителност, защото предприятията в нея трябва да се изправят и пред предизвикателства от политически, социален и културен характер. Ето защо, за да стимулират икономиките си, отделните държави би трябвало да се стремят към осигуряването на среда, която да се характеризира с ефективна структура, институции и политики за засилване на конкурентноспособността на предприятията.

Използвайки едновременно статистически данни и резултати от анкети сред представители на бизнеса според над 300 критерия, изследването на IMD класира представените държави по четири основни показателя на конкурентноспособността: икономически индикатори, правителствена ефективност, бизнес ефективност и инфраструктура.

В тазгодишното издание на доклада на България е отредено незавидното 57-мо място, като от страните в централно-  и източноевропейския регион по-слабо се представя единствено бъдещата членка на Европейския съюз - Хърватия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От таблицата, разположена по-долу, може да се види, че за периода от 2009 до 2013 г. България  като цяло е влошила представянето си и по четирите горепосочени индикатори за конкурентноспособност.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За последните 5 години най-сериозен спад се наблюдава при икономическите индикатори и ефективността на правителството. И докато макроикономическата нестабилност е фактор, оказващ негативно влияние върху всички европейски икономики в момента, влошената ефективност в действията на правителството, изразена в показатели като институционалната рамка и бизнес законодателството, предопределя до най-значителна степен намаляващата конкурентноспособност на България сред страните в региона. Това за пореден път показва, че възстановяването на доверието в институциите и олекотяването на административната тежест върху бизнеса са ключови мерки, от предприемането на които зависи не само позицията България в класациите, а най-вече цялостният потенциал на страната за постигане на устойчив икономически растеж.

 

*Авторът е стажант в ИПИ