Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Пенсионната реформа пак предстои

Автор: Петър Ганев / 18.12.2009
Оцени тази статия:

Дебатът за пенсионната реформа е отново актуален. Тази седмица министърът на труда Тотю Младенов съобщи, че различни работни и консултативни групи разработват варианти за промяна на пенсионния модел, който съвсем скоро ще започнат да се обсъждат публично. Вчера пък пенсионните дружества, представители на държавните институции (включително на въпросните работни и консултативни групи), както и представители на неправителствения сектор обсъдиха бъдещето на пенсионния модел в страната - срещата беше традиционната годишна среща на пенсионноосигурителните дружества.

Изказванията, както по медиите, така и на самата среща бяха противоречиви. Голяма част от тях бяха и плахи - тоест признава се нуждата от промяна, но се подхожда внимателно и се говори неопределено и някъде в бъдещето. Въпреки това, като че ли преобладаваше мнението, че е редно пенсионните дружества да засилят ролята си (по-висока вноска в частния пенсионен фонд - втори стълб) и да получат по-голяма свобода (възможности да се управляват портфейли с различно ниво на риск - тоест хората да имат избор как да се инвестират парите им).

Ние подкрепяме и двете предложения като неща, които трябваше да са се случили отдавна. Пенсионната реформа в България може да има само една посока - преминаване от т. нар. солидарен модел (пенсионерите разчитат на работещите, които пък ще разчитат на следващото поколение) към модел, при които всеки спестява и не разчита на следващите поколения. Само това може да бъде наречено реформа, тоест промяна на системата.