Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отворено писмо на ИПИ и неправителствени организации относно избора шеф на КПКОНПИ

Автор: ИПИ / 06.12.2019
Оцени тази статия:

ДО

ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И ПАРЛАМЕНТАРНА ЕТИКА

 

ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ ГЕРБ

 

КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

 

МУСТАФА САЛИ КАРАДАЙЪ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

 

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ И ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ
СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ПГ „ОБЕДИНЕНИЕ ПАТРИОТИ“

 

ГЕРГАНА ЖЕЛЯЗКОВА СТЕФАНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПГ „ВОЛЯ – БЪЛГАРСКИТЕ РОДОЛЮБЦИ“

 

НЕЧЛЕНУВАЩИТЕ В ПГ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

ФОНДАЦИЯ „АНТИКОРУПЦИОНЕН ФОНД“

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ АДВОКАТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА“

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА ПРАВНИ ИНИЦИАТИВИ“

ФОНДАЦИЯ „ИНСТИТУТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА“

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“

 

Относно: Процедура по избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

По силата на чл. 9, ал. 5 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и § II, т. 3 от Процедурните правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на кандидатите и за избор на председател на КПКОНПИ, юридически лица с нестопанска цел могат да представят становища, включващи и въпроси към издигнатите кандидати за председател на органа.

Въпреки предоставената ни от закона възможност, заявяваме, че няма да се възползваме от нея. Дългогодишният ни опит в изследване и наблюдение на процесите в съдебната власт, сферата на правата на човека и върховенството на правото, ни дава основание да твърдим, че предстоящият избор на председател на КПКОНПИ е предрешен.

Наблюдавайки процедурите по избор, извършвани от Народното събрание, констатираме със съжаление, че това е поредна процедура, страдаща от пороци като липса на състезателност, липса на прозрачност и публичност, отсъствие на професионален и обществен дебат за състоянието на органа. Заставаме зад убеждението, че изпращането на становища и въпроси към кандидатите ще доведе единствено до легитимирането на една фасадна и компрометирана в своя зародиш процедура. Не желаем да допринасяме за обезсмислянето на един иначе демократичен инструмент, какъвто е участието чрез становища и въпроси от представители на гражданското общество в процедурата по избор на председател на КПКОНПИ. Този своеобразен „бойкот“ е безпрецедентна, но неизбежна стъпка към разобличаване на очевидни паравани на предварително взети по непрозрачен начин решения.

Обстоятелства около процедурата за избор на председател на КПКОНПИ поставят сянка на съмнение за неясни, поне за широката общественост, договорки, чрез предварителното ѝ обвързване с процедурата за избор на главен прокурор. Смятаме, че е недопустима, като граничи с абсурда, ситуацията, в която действащ главен прокурор обикаля парламентарните групи, за да събира депутатска подкрепа за своята номинация за ръководител на орган на изпълнителната власт. Такива действия опорочават процедурата за избор на председател на КПКОНПИ в нейния зародиш. Превръщат се в предпоставка за основателни граждански подозрения, че органите на различните власти действат в някаква криворазбрана симбиоза, която не е в изгода на демократичния ред в страната (чл. 8 КРБ). Именно реалното разделение на властите, което намира израз в принципа власт власт възпира, гарантира свободата и правата на гражданите, а не личностното и кадрово обвързване между изпълнителни, съдебни и законодателни органи.

Уважаеми народни представители, изборът на председател на КПКОНПИ е от ключово значение за българското общество и неговото усещане за справедливост. Вашите гласове ще решат кой ще оглави един апарат с разнородни функции, които изкусно могат да послужат за репресия и властови произвол. Във вашите ръце е изборът дали да укрепите държавността или напротив, да спомогнете за продължаващите процеси по ерозия на правовия ред в страната.

 

02.12.2019 г.

София

 

С уважение:

_________

Бойко Станкушев

Директор

Фондация „Антокорупционен фонд“

 

_________

Диляна Маркова

Изпълнителен директор

Фондация „Български адвокати за правата на човека“

 

_________

Биляна Гяурова-Вегертседер

Директор

Фондация „Български институт за правни инициативи“

 

_________

Светла Костадинова

Изпълнителен директор

Фондация „Институт за пазарна икономика“

 

_________

Д-р Гергана Жулева

Изпълнителен директор

Фондация „Програма достъп до информация“