Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отново драми в социалната политика – много шум за нищо

Автор: Зорница Манолова / 28.08.2009
Оцени тази статия:
 

Тази седмица беше белязана от спорове по отношение на социалната политика на България по време на криза и с оглед обещанията на новите управляващи. Общо взето министърът на финансите беше настроен в посока намаляване и замразяване на пенсиите, минималните работни заплати, заплатите в бюджетния сектор и обезщетенията за безработните, а социалният министър - към увеличаване. В последствие някои от въпросите се решиха, други - отложиха.

В крайна сметка не се стигна, а и няма да се стигне, до нищо коренно различно. Не само, за да се пребори кризата, но и да се предизвика икономически растеж, социалната политика има нужда от радикална промяна. 

Обезщетения за безработни

Вместо управляващите да се чудят дали да увеличат обезщетенията за безработица или да ги оставят на същото ниво, едно добро решение би могло да е намаляване на срока за получаване на такава помощ наполовина. Първо, шест месеца са Намаляването на срока ще доведе до:

 • насърчаване на търсенето на работа,
 • намаляване на хората, разчитащи на социални помощи,
 • намаляване на безработицата,
 • увеличаване на икономическия растеж,
 • ограничаване на измамите със социални помощи
 • намаляване на бремето върху бюджета.

Минимални заплати

Най-правилната и най-радикална промяна по отношение на минималните работни заплати в страната ще е тяхното премахване. Минималната работна заплата е изкуствена стойност на труда и ограничава наемането на работна ръка. Отмяната й ще предизвика:

 • увеличаване на възможностите пред най-нискоквалифицираните работници,
 • увеличаване на заетостта,
 • намаляване на сивия сектор,
 • намаляване на броя на обезщетенията за безработица.

Заплати в държавния сектор

Заплатите на заетите в бюджетната сфера представляват 36,2% от БВП. Увеличаването или намаляването им ще имат значителен ефект върху бюджета затова към този проблем трябва да се подходи внимателно. Много по-лесно и крайно необходимо е да се намалят заетите в бюджетния сектор, което ще позволи:

 • подобряване качеството на публичните услуги,
 • намаляване на бюрократичното бреме,
 • намаляването на данъчното и квазиданъчното бреме,
 • оттегляне на държавата от неприсъщи за нея дейности,
 • либерализация на някои сектори. 

Пенсии

Каквито и решения да бъдат взети относно размера на пенсиите, въпросът с неефективната пенсионна система не може да бъде решен. Проблемът още повече се задълбочава при намеренията за увеличаване на пенсиите при спад на производството и потреблението. Време е за реформа към частна капитало-натрупваща система, която ще доведе до:

 • по-ниски вноски,
 • по-високи пенсии,
 • по-висок икономически растеж.