Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Още един зов за държавна помощ

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

"Българската продукция може да бъде конкурентна на външните пазари, но държавата трябва да субсидира сектора и ако това не може да стане, тогава секторът трябва да получи данъчни и митнически облекчения." - смятат българските месопреработватели.

Налага се да напомним, че:

1. Държавата може да стимулира бизнеса чрез преференции и субсидии, защото преди това бизнесът и отделните индивиди (при това най-продуктивните) са "стимулирали" държавата чрез платените от тях данъци. Всъщност, смисълът на държавните субсидии е държавата да наказва най-продуктивните и да стимулира западащите, т.е. държавата наказва добрите идеи, за да стимулира липсата на идеи.

2. Фактът, че българските месопреработватели се нуждаят от държавни субсидии изключва вероятността продукцията им да е конкурентна на който и да е пазар. Защото ако продукцията им е конкурентна, производителите не само не биха имали потребност от държавна субсидия, но и биха се борили срещу субсидиите по принцип, защото източник на субсидиите са именно парите от техните данъци.

3. Не е добре, когато идеите за субсидиране идват от страна на държавата, но още по-лошо е когато тези идеи идват от предприемачите. В първия случай, държавата демонстрира на предприемачите, че те не могат да осъществяват дейностите си без държавна помощ, във втория случай - предприемачите доказват, че това е така.

4. Субсидирането допринася за неефективното използване на ресурсите в съответните предприятия или отрасли. Може би по-важното е, че субсидирането е вид ограбване - легализиран чрез закон и осъществяван чрез държавната принуда - от всички граждани в полза на избрана група.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!