Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Оптимистични данни и мрачни нагласи за пазара на труда

Автор: Явор Алексиев / 23.08.2013
Оцени тази статия:

По всичко личи, че икономиката най-сетне започна да създава работни места. През второто тримесечие на 2013 г. броят на заетите е с 26,5 хиляди души по-висок от този през същия период на миналата година. В същото време забавящият се икономически ръст е в състояние да обърне тази дълго чакана положителна тенденция. Резултатите от проведено от ИПИ социологическо проучване за целите на изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2013” (предстоящо публикуване през ноември 2013 г.), също не дават особено добри индикации за развитието на пазара на труда в страната през следващите 12 месеца.

Ролята на сезонната заетост

От публикуваните през този месец данни на НСИ става ясно, че ръстът на броя на заетите в сезонните отрасли през второто тримесечие (селското стопанство, хотелиерство и ресторантьорство и др.) е чувствително по-висок от наблюдавания през последните години. В сравнение с 2012 г. новонаетите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” са с тринадесет хиляди повече, а тези в „Хотелиерство и ресторантьорство” с четиринадесет хиляди повече. Това прави трудна еднозначната оценка доколко новите работни места през последните месеци са следствие от цялостно подобрение в икономиката или от по-силен летен сезон.

Динамиката на броя на наетите по трудово и служебно правоотношение за първите две тримесечия в различните райони на страната също сочат по-скоро засилени сезонни тенденции. За периода април-май 2013 г. се наемат хора най-вече в области с традиционно висока заетост през летните месеци. В сравнение с първото тримесечие на годината, средният брой на наетите по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие, се увеличава с 16,8% в Бургас, 7,8% във Варна и 8,8% в Добрич. Следващите добре представящи се през тази година области са Търговище и Шумен, където обаче нарастването е в размер на 2-3%. През 2012 г. ръстът е бил съответно 13,9% в Бургас, 7,0% във Варна и 5,7% в Добрич.

Нагласите на бизнеса

Въпреки положителните сигнали за увеличаваща се заетост през последните месеци, бизнесът не изглежда особено оптимистично настроен за ситуацията на пазара на труда в страната през тази и следващата година.

За целите на предстоящото второ издание на изследването „Регионални профили: показатели за развитие”[1], през м. май 2013 ИПИ проведе социологическо проучване сред 1680 фирми в цялата страна. Един от въпросите, включени в него, имаше за цел да провери очакванията на бизнеса относно динамиката на броя на заетите в периода юни 2013-юни 2014 г. Резултатите са показани на приложената графика чрез визуализиране на осреднената оценка на анкетираните представители на бизнеса относно намеренията им за наемане или освобождаване на персонал. Резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 за съкращения.

Очаквания на бизнеса за динамиката на заетите в периода юни 2013-юни 2014

Източник: ИПИ, „Регионални профили: показатели за развитие 2013”

Бележка: Данните са от м. май 2013 г. Резултат над 3 показва очаквания за наемане на повече хора, а резултат под 3 за съкращения.

Бизнесът очаква увеличаване на броя на заетите в 10 области: Бургас, Търговище, Пазарджик, Перник, Пловдив, Благоевград, Ямбол, Добрич, Сливен и Кърджали. Любопитен факт е, че от тях само Добрич и Търговище са в Северна България. В Кюстендил и Стара Загора промяна на броя на заетите не се очаква, а във всички останали области се очаква спад.

Рано е за оценки

По всичко личи, че ясна оценка за състоянието на пазара на труда в страната ще може да бъде направена най-рано в края на третото тримесечие, когато голяма част от сезонните работници бъдат освободени. Въпросът е дали инерцията на пазара на труда и евентуално на икономиката като цяло ще бъдат достатъчни, за да се запази заетостта на по-добро ниво в сравнение с предходната година. По-силният летен сезон прави предварителни оценки на база динамиката от предходни години несигурни. На този етап данните изглеждат положителни, но нагласите на бизнеса са по-скоро в другата посока.

 


[1] Изданието за 2012 г. е достъпно тук: http://www.regionalprofiles.bg/