Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Обзор на зърнените пазари през февруари

Автор: Николай Вълканов / 21.02.2014
Оцени тази статия:

| пълен текст |

Все още е рано за прогнози каква ще бъде реколтата при есенниците и опасенията на този етап (включително и в България) са прибързани.

Министерство на земеделието на САЩ (USDA) обяви последните си дългосрочни прогнози за цените на основните зърнени култури, които ще продължат да се понижават през следващите години. Основната причина, която се посочва, е засилената конкуренция, особено от страна на Украйна, Русия, Бразилия и Аржентина. Същевременно се отчита и значително забавяне в темпа на нарастване на населението на Земята, което ще отслаби натиска от гледна точка на търсенето.   

Пшеницата в Черноморския басейн от 2-3 седмици се търгува на цени от около USD 270/тон при условия FOB (отговаря приблизително на BGN 335 от място).  Към края на февруари се очаква леко понижение. Важно в случая е намерението на Русия да увеличи износа си на зърно през април и май, тъй като вътрешните цени вече се понижиха достатъчно.

Търговията в Украйна в момента зависи изцяло  от курса на хривнята. Последната се е обезценила с 5,6% от края на януари досега. Хипотетично е възможно затрудняване на производството и търговията, ако ситуацията в страната се изостри допълнително. При такова неблагоприятно развитие на нещата е твърде възможно цените да поемат отново нагоре.

В България валежите през февруари подобриха значително запасите от влага в почвата. До края на месеца обаче се очакват незначителни превалявания.   

Заради високите за сезона температури през февруари се очаква вегетационните процеси при есенниците да се възобновят, но без съществена промяна във фенологичното състояние на посевите.

През следващите две седмици температури леко ще спаднат, но няма повод за притеснения от измръзване на посевите.

Експортният потенциал на страната до края на стопанската година (30 юни) към м. февруари се изчислява както следва:

  • Пшеница: 389 хил. тона
  • Царевица: 441 хил. тона
  • Слънчоглед: 562 хил. тона
  • Рапица: 68 хил. тона

Цените на хлебната пшеницата на вътрешния пазар са 340 лв/тон, а за царевицата и слънчогледа търсене почти липсва.

Движението на цените на основните зърнени култури през последните седем години в България отразява движението на международните пазари. От долната графика могат да се направят две основни наблюдения:

  1. Ако не станем свидетели на природен катаклизъм от голям мащаб като сушата от 2012 г., българските производители ще трябва да се настроят за цени между тези от 2009/10 и 2011/12 година.
  2. Културите, които подобряват ценовия си потенциал са рапицата и ечемика.

 

Източник: НСИ


| пълен текст |