Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (18 – 22 юли 2011)

22.07.2011
Оцени тази статия:

Не пропускайте лятното предложение на Икономическата библиотека на ИПИ и БМА!

 

Глобализацията: Последиците за човека

Зигмунд Бауман

Глобализацията за едни означава локализация за много други. В наши дни свободата на придвижване - неравномерно разпределено благо - бързо става важен действащ фактор.

Тази книга е важен принос към развитието на социалната теория. Написана е не само с най-висока професионална вещина, а и с поемане на социален ангажимент от страна на автора. Начинът на мислене, както и проблемът, който поставя, са от интерес за специалисти по социология, философия, политически науки, културология, право, икономика и изобщо за всички разновидности на социалните науки и хуманитаристиката.

http://library.ime.bg/globalizaciyata/


Глобална политикономия: Разбиране на международния икономически ред

Робърт Гилпин

"Краят на студената война отприщи нови икономически и политически сили. Компютърната мощ и технологичният напредък промениха и продължават да променят почти всички аспекти на съвременните икономически дейности. Светът се глобализира и новият международен икономически ред е факт.

Широкомащабното изследване на Робърт Гилпин е посветено на разбирането именно на могъщите икономически, политически и технологични сили, които преобразиха света. Вниманието на автора е фокусирано върху икономическата глобализация и нейните действителни и приписвани последствия за икономическите дейности. Авторът се разграничава от възгледите, които водят до преувеличаване или до недооценяване на ролята и значението на глобализацията. "

http://library.ime.bg/globalna-politikonomiya/

 

Economic Forces at Work

Armen A. Alchian

This is a collection of Armen Alchian's major papers gathered together and published as a single book. It includes Alchian's arguably most influential paper: “Uncertainty, Evolution and Economic Theory”.

“Current economic analysis of economic behavior relies heavily on decisions made by rational units customarily assumed to be seeking perfectly optimal situations.' TWO criteria are well known - profit maximization and utility maximization. According to these criteria, appropriate types of action are indicated by marginal or neighborhood inequalities which, if satisfied, yield an optimum. But the standard qualification usually added is that nobody is able really to optimize his situation according to these diagrams and concepts because of uncertainty about the position and, sometimes, even the slopes of the demand and supply functions. Nevertheless, the economist interprets and predicts the decisions of individuals in terms of these diagrams, since it is alleged that individuals use these concepts implicitly, if not explicitly.”

- Armen A. Alchian