Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (13 януари – 17 февруари 2012)

17.02.2012
Оцени тази статия:

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ВЧЕРА, ДНЕС, УТРЕ

 

През 1870 г. световно известният френски писател Виктор Юго засаждал дъбова фиданка в двора си и предрекъл, че докато тя порасне ще са изникнали и „Съединени европейски щати”, подсилени от обща валута, която един ден ще превърне Стария континент в сила, с която всеки ще трябва да се съобразява.

Днес, 142 години по-късно, мечтата, както и дъбът в двора на Юго, е все още жива, но доста поизкривена. Защо?


Европейският съюз. Справочник

Дик Ленард

Книжен тигър, 2009

За ЕС съюз са написани превъзходни книги. Повечето от тях са предназначени за специалисти или разглеждат отделни страни от дейността на Съюза. Целта на настоящата книга е съвсем различна. Написана е за неспециалисти и основната й задача е да даде по-достъпно описание на произхода, историята, институциите и функциите на Съюза.

 http://library.ime.bg/evropeiskiyat-syyuz-spravochnik/ 


European Union or Not?

Vaclav Klaus, Pedro Schwartz

CRCE, 2001

Current European unification process is, however, not only or not predominantly about opening-up, but at the same time, about introducing massive regulation and protection, about imposing uniform rules, laws and policies, about weakening standard democratic processes which were evolutionary developed, about increasing bureaucratisation of life, etcetera. 

http://library.ime.bg/european-union-or-not/


Евроинтеграция без илюзии

Вацлав Клаус

Издателска къща „МаК” , 2012

„Евроинтеграция без илюзии” е високоинтелигентна, провокираща към размисъл книга, която поставя процесите на евроинтеграция в широка социологическо-историческа рамка. Погледът на чешкия президент върху развитието на съюза е безпощадно реалистичен. Според него Европа се движи към „изгубено десетилетие”, което може да се сравни ситуацията в Япония през 1990 г.: с липса на икономически растеж, съкращаване на постоянните и спасителните пакети, както и социални сътресения. 

http://library.ime.bg/evrointegraciya-bez-ilyuzii/