Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ново в Икономическата библиотека (10 – 14 октомври 2011)

14.10.2011
Оцени тази статия:

Икономическата система в два тома:

Изследване върху системния подход в икономиката

Камен Миркович

Тракия – М, 2008

Икономическата система е основно икономическо понятие, върху което се изгражда съвкупността от другите понятия на икономическата наука. Ето защо нейното изследване, което може да стане само чрез последователното прилагане на системния подход, е важен методологически проблем на икономическата теория.

http://library.ime.bg/ikonomicheskata-sistema-tom-pyrvi/

http://library.ime.bg/ikonomicheskata-sistema-tom-vtori/

 

Полезност и стойност 

Камен Миркович

Тракия – М, 2005

Тази книга е опит да се създаде обобщена теория на полезността и стойността като категории на ценностното икономическо поведение на индивида, които според мен стоят в основата на икономиката изобщо. Съвременната икономика е длъжник на класическата политическа икономия за това, че едва ли не изостави теорията на стойността, възприемайки последната като алтернатива на субективната теория на полезността. От друга страна, значителна част от привържениците на схващането за стойността като ключов икономически феномен я интерпретират предимно или почти само като обществена стойност, без да се опитват да видят нейното богатство като многопластова същност, която се проявява на различни равнища на икономическата организация на производството - като се започне от индивида, премине се през фирмата и пазара и се стигне до обществото като цяло.

http://library.ime.bg/poleznost-i-stoinost/ 

 

Международни финанси

Милчо Стоименов

Тракия – М, 2011

В книгата се изяснява широк кръг от проблеми на международните финанси: организация и функциониране на международния валутен пазар; теория и практика на платежния баланс; теория и практика на валутния курс; международно движение на капиталите; световна валутна система, европейски паричен съюз и други.

Задълбоченото усвояване на тази тематика е задължително условие за успешната професионална реализация на всеки специалист, който работи в сферата на международните икономически отношения, а още повече това се отнася за онези, които се занимават с проблемите на международните финанси.

http://library.ime.bg/mejdunarodni-finansi/ 

 

Икономически теории:

Икoнoмичecкaтa миcъл oт дpeвнocттa дo нaши дни

Катя Бекярова, Боян Велев, Иван Пипев

ИК "Хермес", 2011

В учeбникa paзбиpaeмo и увлeкaтeлнo ce paзглeждaт ocнoвнитe тeчeния в иcтopиятa нa икoнoмичecкaтa миcъл. В oceмнaдeceт paздeлa ce пpocлeдявa paзвитиeтo и oт Дpeвния изтoк дo нaши дни, кoeтo пoкaзвa, чe извoдитe, нaпpaвeни и изпoлзвaни в минaлoтo, пpoдължaвaт дa бъдaт aктуaлни и в cъвpeмeнния динaмичeн cвят. Изучaвaнeтo и cпoмaгa зa пo-aнaлитичнo paзбиpaнe нa кpитичнитe пpoблeми нa cъвpeмeннaтa eпoхa и дaвa възмoжнocт дa ce зaщити eднa пo-дoбpa икoнoмичecкa пoлитикa в oтдeлнитe дъpжaви.

Учeбникът e пpeднaзнaчeн зa cтудeнтитe oт вcички икoнoмичecки унивepcитeти и фaкултeти в cтpaнaтa, в кoитo ce изучaвa иcтopиятa нa икoнoмичecкитe тeopии.

http://library.ime.bg/ikonomicheski-teorii/


Икономикс

С. Савов, К. Миркович, А. Казаков, Л. Йотова, Р. Гечев, С. Статев, С. Ракарова, Т. Атанасов

Тракия - М, 1998

Учeбник пo икoнoмикc зa BУЗ.

http://library.ime.bg/ikonomiks/