Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


На 10 март American Enterprise Institute организира във Вашингтон семинарза глобализацията под мотото Три пъти ура за глобализацията.В събитието, което може да се проследи на видеозапис, взеха участиеикономисти, които са привърженици и на двете политически партии в САЩ.

Three Cheers for Globalization
Видеозапис