Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Възможно ли е ляв икономист да подкрепя глобализацията и свободнататърговия? Отговорът е да – ако е добър икономист. За да се убедите,прочетете стенограмата (или гледайте записа) от форума, на който бепредставена книгата “В защита на глобализацията” на Джагдиш Багвати,професор в Колумбийския университет в Ню Йорк.


Transcript of an Economic Forum: In Defense of Globalization

Стенограма
Видеозапис