Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Институтът за пазарна икономика препоръчва статията на Джеймс Дорн отИнститута Катон, озаглавена “ПитърБауер биеше право в целта: чуждестранната помощ укрепва бедността”. Смятаме, че работите на Питър Бауер са особено актуални за разбиранена помощите от Европейския съюз, които от години са основна тема в местнияразмисъл за мотивите за членство на България в този съюз. В следващитедва броя на бюлетина ние ще представим основните тези на този забележителенспециалист по икономика на развитието.