Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ниепрепоръчваме

15.12.2006
Оцени тази статия:


Как ще се отрази разширяването Европейския съюз на Централно и Източно-европейскитестрани, какви са разходите и ползите от него и какви са успешните стратегииза “Нова Европа”.

Marian L. Tupy, EU Enlargement: Costs, Benefits, and Strategiesfor Central and Eastern European Countries
http://cato.org/pubs/pas/pa-489es.html


----------------------------------------------------------------------------------------

- Къде се намира България в сравнение с новите страни-членки наЕвропейския съюз? Защо те се развиват икономически по-добре от България?
- Какви са закономерностите на регулиране на икономиката в България?
- Какво и как се случи в процеса на раздържавяване, при реституцията,приватизацията и просто прехвърляне на активи от държавни в частни ръце?
- Какъв бе периодът на лъкатушене, проби и грешки в стопанската политикапреди 1997 г. и по какво периодът след 1998 г. се различава от началотона реформата?
- Как се развиваха банките през последните четиринадесет години и защосе стигна до финансовата криза от 1996 г. и 1997 г.?
- Защо бе въведен валутният съвет и какви са резултатите от тази реформа?
- Как бе натрупан външният дълг и как той се управлява сега?
- По какво си прилича стопанската политика на “леви” и “десни” правителствав България? Как бе избран господстващият модел на такава политика?
- Какво представлява стопанската свобода и къде се намира България всравнение с други страни в Световния индекс на икономическата свобода?


На тези и други въпроси Институтът за пазарна икономика се опитва даотговори в серия публикации във в-к “Капитал” от 10 ноември 2003 г.до 10 януари 2004 г.
Сега тези статии се появяват на бял свят в отделна книга, озаглавена“Анатомия на прехода (стопанската политика на България от 1989 г.до 2004 г.)”. Тя ще бъде отпечатана в издателство “Сиела” и ще сепояви в книжарниците след 11 май тази година.