Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ние препоръчваме - брой 166

15.12.2006
Оцени тази статия:


През седмицата беше публикувано изследването на Димитър Чобанов от ИПИ и Пирита Сорса от МВФ за влиянието на фиксирания валутенкурс върху конкурентоспособността на българската икономика.

Вижте повече на:
Competitivenessin Bulgaria: An Assessment of the Real Effective Exchange Rate,Dimitar Chobanov, Piritta Sorsa

Какви са предимствата от приемането на единен (плосък) данък върхудоходите, защо той е справедлив и ефективен? Това може да научите откнигата на Робърт Хол и Алвин Рабушка “Плоският данък”, достъпнана интернет страницата на института Хувър:


TheFlat Tax by Robert Hall and Alvin Rabushka