Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Намаляващият интерес към професионалното образование и произтичащите проблеми за бизнеса

Автор: Мирослав Хаджийски* / 28.04.2017
Оцени тази статия:

През последните години чувствително спада интересът към професионалното образование у нас, като този факт не може да бъде обяснен само с демографската ситуация в страната и все по-малкия брой ученици. Броят на учащите в професионални училища намалява по-бързо от броя ученици в общообразователните училища, като тази тенденция е особено притеснителна за състоянието на индустрията, където липсата на кадри затруднява и по-нататъшната експанзия на този сектор, който расте последните години.

Според данни на НСИ учениците между IX и XII клас в общообразователните училища  за учебната 2016/2017 са с 4,44 % по-малко спрямо 2012/2013, докато спадът при обучаващите се в професионални училища е почти двоен и възлиза на близо 8 %. Това показва постепенен намаляващ интерес към тези специалности, в частност около 1 % намаление в съотношение с учащите в общообразователни училища за 2012/2013, като част от причините за това са ниското ниво на обучение в тези институции и лошата им репутация сред учениците, както и слабата връзка между тези училища и реалната бизнес среда, за което ИПИ вече писа.

Недостигът на квалифицирани кадри ще се превръща във все по-голям проблем за произвоството в страната. Тенденцията на намаляване броя на завършилите професионални училища е в контраст с увеличаващия се дял на индустрията като дял от местната икономика последните години. Докато промишлеността имаше дял от около 20% от БВП през 2010 г., през 2016 г. този дял нараства до 22%.

Промяна на тенденцията на отлив на ученици от професионалните гимназии може да видим с утвърждаването на тепърва въвеждащата се дуална система на обучение по примера на множество страни от Западна Европа. Тази система цели да скъси и дори елиминира дистанцията между учениците и бизнеса, като даде на децата възможност да придобият практически умения още по време на своето обучение в училище и по-добър шанс за бъдещо кариерно развитие. Друг благоприятен фактор може да се окаже високата раждаемост в страната след 2000 г., която да доведе до повече потенциални кандидати за местата в професионалните училища.

Подобряване на незадоволителното качество на професионалното образование чрез подобрена връзка с бизнеса, въвеждане на дуалната система и повишаване на образователните критерии трябва да бъде приоритетът пред Министерство на образованието. Това е ключът към обръщане на тенденцията и превръщането на професионалното образование в желана квалификация, която води до по-висока икономическа активност, заетост и по-добро заплащане на пазара на труда.

 

* Авторът е стажант в ИПИ.