Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Латвия ще намалява корпоративния данък до 12.5%

15.12.2006
Оцени тази статия:

На 13 юли правителството на Латвия обяви, че възнамерява да намали данъкавърху печалбата от 15% на 12.5%. По този начин данъчната ставка ще достигненивото в Ирландия. Според вицепремиера Айнарс Слезерс и ръководителя наЛатвийската търговска асоциация Хенрик Данушевич намалението на данъка щенасърчи инвестициите и икономическото развитие. През първото тримесечиена 2004 година Латвия отбеляза икономически растеж от почти 9%, най-високиятв Европейския съюз. Според Ernst & Young правителството на Унгария планиранамаление на данъка върху печалбата от 16% на 12%. А Сърбия смята да въведекорпоративен данък от 10%.

В същото време българското правителство изостава значително в намалениетона данъчните ставки. В момента ставките в България са едни от най-високитесред новите страни членки на Европейския съюз. В резултат на това благосъстояниетона българските граждани расте доста бавно и България е по-бедна от всичкистари и нови членки на Европейски съюз.

Графика: Корпоративенданък в избрани страни от ЕС
СтранаКорпоративен данък
Естония0%
Ирландия12.5%
Кипър10%
Сърбия14%
Латвия15%
Литва15%
Македония15%
Унгария16%
Исландия18%
Словакия19%
Полша19%
България19.5%
Молдова20%
Словения25%
Чехия28%
Малта35%
 
 
   

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).