Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Към образователния министър: само така!

Автор: Светла Костадинова / 30.04.2010
Оцени тази статия:

Да предположим, че сте редовен данъкоплатец и е време да запишете детето си в училище. Проучвате вариантите и без изненада установявате, че най-добрият е частно училище, което има отлична история, резултати и условия. Правите сметка и теглите заем за таксата. В същото време държавата плаща за обучението в държавни и общински училища, които вие не искате да изберете, защото нямате никакво желание да проваляте бъдещето на детето си.

Е, може би ситуацията е на път да се промени. Образователното министерство публикува за обществено обсъждане проект на Закон за училищното образование (виж тук). Чл. 9, ал. 4 от проекта гласи:

(4) Образованието и обучението на български граждани в частните училища може да бъде частично поето от държавата, чрез изплащането на държавния единен разходен стандарт за един ученик при условията и по реда на този закон.

Казано по друг начин, парите за образование, изплащани от бюджета, вече ще могат поне частично да следват ученика, независимо къде той получава образованието си – в държавно/общинско или частно училище. Така и трябва да бъде. Крайно време е всички родители да имат право да избират добри училища и децата да получават по-добро образование.

Какви са очакваните ефекти от промяната, ако се приеме:

  • Данъкоплатците, които изберат частни училища за децата си, ще бъдат в по-малка степен принудени да плащат двойно, че и тройно за по-добро образование;
  • Данъкоплатците, които досега не са имали никаква възможност да изберат частно училище, ще могат до го направят на по-достъпна цена. Опитът в други страни показва, че най-печеливши от такава реформа са домакинствата със средни и ниски доходи, защото за първи път имат реална възможност за по-качествено образование;
  • За първи път държавните/общински училища ще почувстват реална конкуренция, което да доведе до по-качествено образование в тях, т.е. и тези, които изберат публичните училища, ще спечелят;
  • Добрите учители ще имат по-голям избор – когато частните училища бъдат избрани от повече родители, то ще нарасне търсенето и на добри учители.

 

Най-важният ефект обаче е следният: конкуренцията между публични и частни училища ще работи в положителна посока и за двете страни, които ще се опитват да задържат/привличат ученици, т.е. общият ефект за всички ученици е по-добро образование.