Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кратки коментари

15.12.2006
Оцени тази статия:

По повод приключването на техническите преговори на Бългрия с ЕС бихмеискали да припомним позицията на ИПИ с преглед на коментарите през годината.

Данъците в Европа

Първи май - ден на разширяванетона ЕС

Отворено писмо на словашкитеданъкоплатци до г-н Шрьодер и г-н Персон

Западният” възглед занамаляването на данъците на “Изток

Плоският данък в Словакия- истински реформи в действие, Мартин Хрен

Страхотна "кръгламаса" по ARD, Йордан Иванов

Как Естония направи реформите,Март Лаар

Политиката по заетосттана ЕС: политически некоректно обяснение

Финансовата рамка на Европейскиясъюз – продължение

Новите членове на ЕС щепроменят конституцията, писана от старите

Променя ли нещо финансоватарамка на Европейския съюз?

Преглед на основните лисабонскикритерии за конкурентоспособност на икономиката

Полският закон за свободатана стопанската дейност и някои неаналогични български решения

Въпросът за референдумза ЕС – как и кога

Конституционната кризана ЕС: вместо супер-държава съюзът трябва да учреди свободен пазар,Томаш Телук

Меките пари на ЕС

България и ЕС

Новата конституция наЕС поставя в риск свободата ви, Анжело Петрони

Ново определение на Комисиятана Европейските общности

Инатът на българскатаполитическа система и членството на страната в Европейския съюз

За Европейския съюз ирезултатите от преразпределеното богатство

Ефекти от европейскатаполитика на субсидиране на банановия пазар

ЕС - какво да правяткандидатите?

Оценката на ЕС и нейнитекритерии

Присъединяване към ЕС истопански реформи

Членствотона България в ЕС: Има ли действително значение точната година на присъединяванеза икономическото развитие
на страната?
, Владислав Сланчев

Нищо, но наше или зазакупуването на земя от чужденци