Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Красен Станчев е носител на награда за принос към свободата на духа

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

На 31.10.2006 год. на кратка церемония в София беше връчена на д-р Красен Станчев специалната награда за цялостната му дейност по създаването, развитието и налагането на Института за пазарна икономика като независим граждански ангажиран и съдържателен форум за пропагандирането на либералната икономическа мисъл в България.

Наградата му бе връчена от учредителя на “Награден фонд за принос към свободата на духа Георги Василев” - г-н Георги Василев. Той основава първия награден фонд изключително с частни, семейни спестявания. С получената награда ИПИ ще организира в края на ноември конференция на тема "Щастието".