Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Конкуренция на пенсионния пазар?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) ще се произнесе другата седмица дали да разреши Българско пенсионно-осигурително дружество (БПОД) да се влее в ПОК "Доверие". По последни данни към края на септември в универсалния фонд на БПОД се осигуряват 8,8% от всичките подлежащи на това близо 1,5 млн. българи, докато по същия показател "Доверие" държи около 40%. След консолидацията общият дял на новата компания на този пазар ще е близо 49%. Сред професионалните фондове БПОД държи дял от 7,1%, "Доверие" - 36 на сто, а сборно ще имат 43%.

По последни данни на Държавната агенция за осигурителен надзор в доброволни пенсионни фондове се осигуряват близо 470 хил.българи (статистика за юли 2002 г.). По закон месечни вноски към НОИ внасят всички заети, които сключват договори на пазара на труда, т.е. приблизително 2,8 милиона българи. Очакванията ни са, че може някои българи да са избрали да се осигуряват доброволно, като останат извън формалната осигурителна система на НОИ. Ако приемем, че близо 3 милиона са потребителите на пенсионно-осигурителния пазар, то частните пенсионни фондове (които предлагат доброволно осигуряване) имат около 15% дял. С други думи, двете компании, които трябва да поискат решение на КЗК за вливането си, предлагат сумарно около 6-7% от услугите на пенсионния пазар (което дори не се вмества в законовите изисквания да се иска одобрение от КЗК при 20 на сто участие на пазара).

Както многократно досега сме коментирали, Комисията за защита на конкуренцията трябва да разбира под злоупотреба с монополно положение не избора на две частни компании (да намалят административни разходи с вливане, например). А законодателна и административна намеса на пазара, с която се променя (или с други думи налага) избора на потребителите.

Според Закона за защита на конкуренцията предприятията са задължени да уведомят предварително Комисията за защита на конкуренцията. Това те трябва да направят, ако имат намерения за концентрация (сливане, вливане, контрол) и общия пазарен дял на услугите, за които се отнася концентрацията, е повече от 20 на сто. Въпреки че формално процедурата е уведомяване, оказва се, че след решение на антимонополната комисия и Държавната агенция за осигурителен надзор ще трябва да одобри сделката. Освен това и Съветът по социално осигуряване ще се произнесе по консолидацията. Цялата процедура се очаква да отнеме четири месеца, т.е. това е тежка административна процедура при ненужна намеса.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!