Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои законопроекти, внесени тази седмица в Парламента, трябва да се разглеждат (30 май – 3 юни 2011)

Автор: Стоян Панчев / 03.06.2011
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Конституцията на Република България

Внесен за разглеждане на 26  май от група народни представители начело с Цецка Цачева (ПГ на ПП ГЕРБ)

·        Причини: Необходимостта от осигуряване на приемственост във фискалната политика и за гарантиране спазването на чл. 126  от Договора за функционирането на Европейския съюз за референтните стойности за бюджетния дефицит и държавния дълг

·         Цели: Закони, с които се установяват нови видове данъци върху доходите или печалбите,  или се променят данъчните ставки на съществуващите данъци върху доходите или печалбите,  да се приемат с мнозинство две трети от всички народни представители; закони, с които се изменя или допълва законът в частта за допустимия размер на бюджетното салдо, да се приемат с мнозинство две трети от всички народни представители; записване в Конституцията на Република България, че ще бъде провеждана предвидима, последователна и устойчива фискална политика.

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Подкрепа за поддържането на фискалната дисциплина

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол

Внесен за разглеждане на 31 май от Министерски съвет

·         Причини: Позицията на вносителя, че „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол и НДК не трябва да се приватизират

·         Цели: Образуване на „Национален дворец на културата Конгресен център София” 

ЕАД – София и включването му в т.нар. забранителен списък за приватизация; включване на „Рибни ресурси” ЕООД – Созопол в същия забранителен списък за приватизация.

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента

 

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата

Внесен за разглеждане на 27 май от Министерски съвет

·         Причини: Виждането на вносителя, че чрез отделяне на проектите за автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море” върху тях ще се осъществява по-добър контрол

·         Цели: Създаване на държавна компания с предмет на дейност проектиране, изграждане, поддържане и ремонт на автомагистралите „Струма”, „Хемус” и „Черно море”

·         Финансови средства: Няма посочени в проекта

·         Резултати: Няма посочени в проекта

·         Съответствие с ЕС: Няма посочени в проекта

Оценка: НЕ би трябвало да се разглежда от Парламента