Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кои от внесените през тази седмица законопроекти трябва да бъдат разглеждани (7-9 май 2012)

11.05.2012
Оцени тази статия:

Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс 

Внесен на 03/05/2012 от Ваньо Шарков

Причини: Зачестилите случаи на агресивно поведение и насилие над медицински персонал при изпълнението на професионалните им задължения.

Цели: Да предостави по-висока степен на защита на медицинския персонал по аналогия на квалифицираните състави, отнасящи се до причиняване на телесни повреди на длъжностни лица.

Финансови средства: Няма предвидени в законопроекта.

Резултати: Законопроектът предвижда конкретно законово определяне на медицинския персонал като обект на закрила, което да го мотивира да изпълнява длъжността си по-ефективно и да остане в пределите на Република България.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа в НС.

 

Законопроект за ратифициране Изменението на Заемното споразумение (Втори проект за улесняване на търговията и транспорта) между Република България и Mеждународната банка за възстановяване и развитие

Внесен на 04/05/2012 от Министерски съвет

Причини: Забавяне при изпълнението на Втори проект за улесняване на търговията и транспорта, което ще доведе до просрочване на крайния срок 30 юни 2012 г.

Цели: Приемане на законодателни промени, с които да се удължи крайнияt срок за изпълнението на проекта с 18 месеца, да се пренасочат средства от изоставащи компоненти към реалистично постижими, да се осъвременят първоначалните индикатори за мониторинг на развитието на проекта.

Финансови средства: Намаляването на дейностите по проекта ще доведе до спад на заема с 1,4 млн.евро (до 39,5 млн.евро) и на съфинансирането с 0,5 млн. евро (до 13,2 млн.евро).

Резултати: С преместването на крайната дата и преразпределението на средства се цели осигуряване на пълното завършване на строителните работи и повишаване на ефективността на проекта. Същевременно финансовите параметри търпят лека промяна с намаляването на средствата, а условия по заема остават непроменени.

Съответствие с ЕС: Няма посочено в законопроекта.

Оценка: Законопроектът трябва ДА се разгледа в НС.