Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Кой колко получи за възстановяване и какво се случва с българския план

Автор: ИПИ / 11.11.2022
Оцени тази статия:

Европейската комисия одобри първото плащане към България по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Предстои одобрение от Икономическия и финансов комитет, в който членуват висши служители на националните администрации на европейските държави. Очакванията са, че до месец България ще получи 1,37 млрд. евро, което най-накрая е добра новина след редица забавяния и неуспешни стъпки на българските правителства при финализирането, подаването, одобрението и изпълнението на НПВУ. Да припомним, че сагата НПВУ има няколко препъни камъка:

  • Огромно забавяне, политическа нестабилност и шест версии на плана, докато постигне одобрение;
  • Преработване заради забележки на Европейската комисия;
  • Пропускане на авансовото плащане през тази година заради закъсненията;
  • Провал на МВР по една от целите, необходими за първо плащане, а именно - по възлагане на обществена поръчка за развитие на системата TETRA и на радиорелейна мрежа. Всъщност парадоксалното е, че практически това беше единствената от 22-те поставени цели, която изисква реална работа (останалите са свързани с подготовка и приемане на документи, а често и вече свършени неща от предходни управления);
  • През 2023 г. България ще има право на още две плащания. Само за първото плащане  до края на 2022 г. трябва да се изпълнят 66 мерки и действия. Към момента са изпълнени само шест при точно 50 оставащи дни, т.е. по всичко личи, че следващото плащане ще закъснее много.

Междувременно преди три дни Италия получи третия транш (второ плащане след авансовото) в размер на 21 млрд. евро, от които 10 млрд. евро грант и 11 млрд. евро заем. Испания също получи третото си финансиране в края на месец юли. Общо 21 държави са получили плащания на стойност 136,5 млрд. евро, от които 91,4  млрд. евро безвъзмездна помощ и 45,1 млрд. евро чрез заеми.

  

И докато говорим за пари и плащания, важни реформи и цели чакат да бъдат постигнати. В България на практика все още няма видими резултати от изпълнението на НПВУ (освен документалната и нормативна работа). Същевременно Италия, Испания и Франция отчитат вече около и над 20%, а Португалия, Хърватска и Словакия – около 10% изпълнение на целите по плановете си, които са представени, доказани и приети от Комисията.    

 

*Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България (http://www.activecitizensfund.bg).