Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Калкулиране на “националния интерес” (в САЩ)

16.12.2006
Оцени тази статия:
Даденост

Ако се вземе предвид, че американските данъкоплатци издържат около 160 000 войници след 2003 г., трябва да се види колко от тях биват убити и какво е съотношението между живо население и убити. Става дума за смъртта от огнестрелно оръжие на 2 112 души за последните двадесет и два месеца или за 60 така убити граждани на население от 100 000.

Сравнение

Същото съотношение за Вашингтон Окръг Колумбия, столицата на САЩ известна най-стриктните закони за употреба на огнестрелно оръжие в страната, е 80,6 на 100 000.

Извод първи

Вероятността да бъде застрелян гражданин на САЩ в столицата на страната е около 25% по-голяма отколкото в Ирак.

Извод втори

Гражданите на САЩ веднага трябва да напуснат Вашингтон Окръг Колумбия.