Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Какво се случва към средата на годината?

Автор: Светла Костадинова / 27.07.2007
Оцени тази статия:

През 2006 година седем министерства и една агенция изготвиха програмни бюджети. За първи път през 2007 година всички министерства изготвиха такива бюджети. Вече преполовихме годината и е започната процедурата за Бюджет 2008. За да можем да оценим как министерствата си вършат работата, колко е ефективна тя, как се харчат средствата и до колко се изпълняват поставените цели в отделните програми на министерствата, е задължително да имаме информация относно нивото на изпълнение на програмните бюджети. Все пак, една от основните цели на програмното бюджетиране е да има конкретни цели и лесно да може да се оценява прогресът.

Тази информация ще е необходима и на народните представители, които - току що завърнали се от отпуска и в разгара на кампанията за местните избори през октомври - ще трябва да гласуват Бюджет 2008 година.

Ситуацията към юли 2007

Днес, след наше запитване и намеса бяха публикувани нещо като годишни оценки на изпълнението на програмните бюджети на пилотните министерства[1] за 2006 година (можете да я видите тук)

Според указанията на министерството на финансите към тези министерства, те до 03 май 2007 е трябвало да предоставят на МФ отчет за изпълнението, който трябва да е „огледало на плана ...да представя информация за приходите, събрани по бюджета на министерството и разходите, извършени по програмите, съставящи програмния бюджет за 2006 г ... информация за изпълнение на заложените цели в съответните области на политика, ползите/ефектите и планираните целеви стойности по показатели за изпълнение...отчетна информация по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение. Там, където не са достигнати заявените целеви стойности и очакваните резултати, следва да се даде кратко резюме за причините за неизпълнение."

По-подробен коментар на представените отчети ще направим в следващия брой, но на пръв поглед можем да кажем, че част от отчетите дават някаква конкретна информация, но за други всичко е под формата на разказвателен текст, недостоен за годишен отчет на едно министерство.

От друга страна, все още липсва публикувана междинна оценка на изпълнението на всички министерства към средата на 2007

Воденето на определена политика от правителството трябва да се основава на редовна информация и анализ. Няма да е нелогично ако програми, планирани в началото на годината, са неработещи или напротив - много успешни. Няма и нищо лошо да се преформулират определени цели или методи. Ако няма полугодишен анализ е невъзможно това да стане. Все пак, най-вероятно подобен анализ има, но той не е достъпен за всички, които се интересуват.

Това между другото е практика на финансовото министерство, която се променя с времето, но все още не всичко е достъпно, сякаш можем да направим нещо с публичната информация. Пример за това е непубликуването на анализа за фискалните възможности на бюджета за евентуално намаление на осигуровките. Както вече писахме, Институтът за пазарна икономика поиска достъп до този анализ, но ни беше отказано с мотива, че той ще бъде представен публично след вземането на решение от Министерския съвет. Възползвайки се от законовата си  възможност да участваме като представител на гражданското общество в дискусията, ние поискахме от МС да бъдем включени в обсъждането евентуално при изготвянето на законопроект за намаляване на вноската за фонд Пенсии. Отговорът на финансовия министър е:

„В случай, че Министерският съвет прецени, че е налице фискална възможност за намаляване на вноската за фонд Пенсии и възложи изработването на законопроекта на министъра на финансите, не възразяваме при обсъждането да участват представители на Института за пазарна икономика". (официалният отговор можете да видите тук)

Звучи като добро начало, но едва ли ще се случи, защото е почти сигурно, че намаление няма да има тази година.

Изводите

  1. Публичността на информацията за бюджетите е все още на ниско ниво - въпреки положителните развития от последните две години, все още има какво да се желае в това отношение. Опитайте се да намерите годишните програмни бюджети на министерствата в страницата на финансовото министерство - няма да успеете защото липсват. Всички документи, свързани с бюджет 2007 се намират на адрес на страницата на Парламента, до който обаче никой не може да стигне освен ако не знае изрично за него - http://parliament.bg/pub/budget2007/;
  2. Липсата на публикувана оценка към полугодието за изпълнението не е изненада - повечето министерства нямат дори достъпни на страниците си годишните бюджети - само три са качили програмните си бюджети за 2007 година. За миналите години няма информация.


 


[1] МОСВ, МТСП, МТ, МОН, МИЕ, МЗП, МЗ, МРРБ, МК и ДАМС.