Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как се заобикалят принципите на финансовата дисциплина?

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Както стана ясно от индустриалната стратегия, правителството има намерение да "управлява активно" държавните активи. Подобна политика се разглежда като начин за подобряване на финансовото положение на държавните предприятия. Независимо дали става въпрос за замяна на дълг срещу собственост, за сделки между държавни предприятия или за увеличаване на капитала от правителството, икономическият смисъл е един - субсидия с пари на данъкоплатците. Разликата между всички тези схеми и пряката субсидия се състои в това, че преките субсидии се виждат ясно в проекта за държавен бюджет, подлежат на парламентарен контрол и се следят от международните финансови институции като условие за получаване на външни кредити.

Тази седмица по подобен начин параходство "Български морски флот" (държавно) купи за 35.5 млн. лв. Варненската корабостроителница, обявена в несъстоятелност. По-долу предлагаме справка за няколко други сделки по "активно управление":

Компания Сделка Сума
БДЖ Увеличение на капитала чрез замяна на задължения на БДЖ към бюджета с акции (декември 2001) 127.9 млн. лв.
БДЖ РВД купува почивна станция (недовършена), собственост на БДЖ (декември 2001) 9-20* млн. лв.
Балканкар Холдинг Увеличаване на капитала с вноска от правителството (март 2002) 4.2 млн. лв.
Кораборемонтен завод Варна Продажба на Параходство - Български морски флот (април 2002) 35.5 млн. лв.

* няма точна информация на каква стойност е сделката

Общата сметка е някъде между 177 -188 млн. лева за няколко месеца. Само за сравнение, очакваните приходи от данък върху печалбата на нефинансовите предприятия са около 400 млн. лева, а тези от данъци върху личните доходи - около 1.1 млрд. лв.

За бизнеса това означава, че за да "оздрави" няколко подбрани предприятия, правителството харчи около 45% от данъка върху печалбата и 16% от данъка върху личния доход. Тези сметки показват какво намаление на данъците е възможно, ако правителството прекрати субсидиите и трансферите към губещи предприятия.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!