Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как държавните структури (не) използват интернет

15.12.2006
Оцени тази статия:

Съвсем скоро министерството на финанситепромени дизайна на интернет страницата си. Една от основните (и не съвсемобосновани) промени е това, че главната страница, която се отваря първо,е на английски език. На страницата на министерството на финансите, на видномясто, има подстраница “Работни места”, която дава информация за работнитеместа в рамките на институцията. Поне така мислят хората, които посещаватсайта на министерството в глобалната мрежа.

В края на май министерството на финансите публикува в столичен всекидневникобява за работа – търсят се младши и старши експерт в отдел “Анализи подълга”. На страницата на министерството, обаче, в подстраницата “Работниместа” такава обява липсва. В началото на месец юни се обадихме в отделаза връзки с обществеността, за да получим повече информация за обявата заработа, която не е публикувана на интернет страницата. Отговорът беше следният:“вероятно съответният отдел не е подал информация за обявата, но така илииначе не сме длъжни да публикуваме информацията в интернет страницата, обяватае публикувана на таблото във входа на министерството, а това е публичномясто, няма нищо скрито-покрито”. Доколко таблото във входа на министерствотое публично място за някой друг освен за работещите там е въпрос, който оставямена читателите (оказва се, че дори на таблото една от обявите, тази за младшиексперт, липсва).

Разбира се, министерството на финансите не е единствената институция, коятоне използва ефективно новите технологии. Агенцията по заетостта напримерподдържа страница,на която се обявяват незаетите длъжности в администрацията. Поне така сетвърди. Една бърза проверка, обаче, показва, че това не е вярно – на страницатана Агенцията по заетостта не са обявени свободните работни места в Националнатаагенция по приходите.

Администрацията често твърди, че за да се направи т.нар. електронно правителствоса нужни много пари. В случая с работните места, обаче, това не е вярно.

Единственото, което трябва да се направи, е да се задължат чиновниците,отговарящи за подбор на персонала, да изпращат обявите си и на хората, поддържащисъответната интернет страница за свободни работни места. Използвайки интернет,това ще отнеме секунди на съответния служител.

Публикуването на всички обяви за свободни работни места в държавния секторна една страница в интернет ще повиши качеството на избора на персонал ище премахне съмненията, че обявите се правят по начин, който благоприятствакандидатстването на хора, които имат вътрешна информация. То, освен това,ще покаже, че правителството е готово не само да харчи пари на данъкоплатцитес оправданието “електронно правителство”, но е готово и да предприеме съответнитевътрешни организационни мерки.


 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).