Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Как да освободиш един държавен служител

Автор: ИПИ / 01.04.2011
Оцени тази статия:

Според Кодекса на труда, ако работник от частния сектор реши да постъпи на държавна служба, той трябва да предупреди настоящия си работодател един ден преди напускането си.

Ако обаче си сменя работата като просто отива в друга частна фирма, тогава работодателят трябва да бъде уведомен в общия случай в едномесечен срок.

По отношение на освобождаването, освен общите основания за прекратяване на служебното правоотношение в Кодекса на труда, органът на държавна администрация може да прекрати с едномесечно предизвестие отношенията си с един служител при следните причини (ЗДС чл.106):

  • при закриване на администрацията, в която е назначен държавният служител – това основание, за съжаление, много рядко може да се използва у нас;
  • при съкращаване на длъжността – също ограничени случаи; дори и да се съкращава определена длъжност, то често се създават нови;
  • при придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст – само 5,5% от освободените чиновници през 2009 са освободени на това основание;
  • при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия.