Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ в чуждестранния печат

05.04.2019
Оцени тази статия:

В статия от 01 април 2019 г. за „Вашингтон Поуст“, дългогодишният приятел и съмишленик на ИПИ Ричард Ран[1] описва промяната, настъпила в страните от Източна Европа:

"Забележителната трансформация на Източна Европа от на пръв поглед безнадеждна, фалирала и тънеща в бедност част на Европа до остров на просперитет и свобода показва, че независимо колко е голяма икономическата катастрофа, промяната и обновяването винаги са възможни.“

Статията завършва с рефериране към приноса на ИПИ за реформите в България:

„България може да изглежда като странно място, в което да има последователи на свободния пазар на Хайек , особено след колапса на комунизма - но точно това се случи под ръководството на Красен Станчев и Огнян Пишев. Г-н Станчев и други създадоха Института за пазарна икономика, на който той все още е председател. Главният изпълнителен директор е забележителна млада жена, Светла Костадинова, която е част от усилията за приемането на единна ставка, 10% данък върху доходите в България. Кой би си помислил?"

Цялата статия е достъпна тук: https://www.washingtontimes.com/news/2019/apr/1/eastern-europe-shows-what-can-happen-when-free-mar/?fbclid=IwAR1HgR6xcovpR0014uMwg1jM6YYNBk5MvHjxcC18xklhY-lim4EpnSI3U2o

 


[1] Ричард Ран е старши научен сътрудник в Института Като и председател  на Института за глобален икономически растеж.