Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ организира дебат по новата ОСП

Автор: Николай Вълканов / 13.12.2013
Оцени тази статия:

На 12 декември 2013 г. в хотел Тракия в София беше проведена кръгла маса на тема „Възможности за моделиране на новата ОСП 2015-2020”. В изнесената презентация бяха разгледани и анализирани ефектите от прилагането на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) в България през предходния програмен период (2007-2013 г.), както и възможните цели, които да се преследват на национално ниво за следващия програмен период.

Обсъдиха се три варианта за моделиране на новата ОСП – консервативен, неутрален и  амбициозен. Дебатите бяхасъсредоточени върху различните варианти за прилагане на обвързаните плащания (на глава добитък или на количество продукция, например), възможността за прехвърляне на повече средства по Програмата за развитие на селските райони за сметка на директните плащания и налагането на таван на плащанията над 150 000 евро.

В кръглата маса взеха участие представители на Министерство на земеделието и храните, Национална асоциация на зърнопроизводителите, Асоциация на земеделските производители в България, Съюз на животновъдите в България, Асоциация на млекопреработвателите, Национален съюз на градинарите в България и експерти.  

Събитието бе организирано с подкрепата на Фондация „Америка за България”.