Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ИПИ обявява конкурс за старши икономист

15.10.2010
Оцени тази статия:

ИНСТИТУТЪТ ЗА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (ИПИ)

обявява конкурс за старши икономист

 

 

Обща характеристика

Изготвяне на макроикономически анализи и прогнози, работа по проекти, участие в медии.

 

Изисквания

  • Висше икономическо образование (минимум магистър); Специалности - макроикономика, финанси, банково дело, международни икономически отношения, иконометрия, статистика, приложна математика
  • Минимум 3 години опит в областта на икономическите анализи/прогнози
  • Много добро познаване на българската икономика
  • Много добро познаване на икон. теория и възможности за практическо приложение на статистически и иконометрични техники
  • Много добро ниво на владеене на английски език писмено и говоримо
  • Аналитично и логическо мислене

Наличието на публикации ще се разглежда като предимство.

 

Описание на длъжността

·         Изготвяне на прогнози и анализи;

·         Анализиране на влиянието на икономическата политика и изготвяне на становищa;

·         Участие в подготовката на публикации и в изследователската дейност на ИПИ.

 

Необходими документи

Автобиография и мотивационно писмо на български език.

 

Срок за кандидатстване

Ако това предложение Ви интересува, моля изпратете необходимите документи само по електронна поща до 24 октомври 2010 на адрес: dominika@ime.bg, на вниманието на г-жа Доминика Матеева.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.