Анализи ISSN 1313 - 0544

Здравеопазване

23.03.2015

Особености на здравеопазването по региони

2015

От 2012 г. Института за пазарна икономика изследва състоянието и развитието на социалните и икономическите процеси на регионално ниво в България. Представяме на вниманието Ви тематичен анализ за състоянието на някои аспекти от здравноосигурителната система в страната, както и оценките за удовлетвореността на населението за предоставяните здравни услуги.

Какво се случи и какво следва да се направи в областта на здравеопазването

2007