Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Електронните услуги в България куцат

Автор: Климент Стефанов* / 23.05.2012
Оцени тази статия:

Според скорошно проучване на Европейската комисия, проведено през януари 2012г., електронните услуги, предлагани от европейските правителства, са далеч от перфектни. Очаквано, България е на едно от последните места в това проучване. „Отличниците” според проучването са както следва: Естония, Лихтенщайн, Люксембург, Швеция, Италия, Словакия, Дания, Великобритания и Португалия.

Проучването е базирано на така нареченото „едно електронно гише” (Points of Single Contact, PSC). Това са сайтове, които трябва да помагат на бизнеса да си набавя информация с минимални усилия и разходи, без да се среща с бюрокрацията. Провежда се на европейско ниво и целта е да се направят изводи и да се предложат насоки за бъдещо развитие на информационните сайтове, като се акцентира върху предлагане на повече информация и услуги.

Според изводите от доклада огромната част (80%) от тези електронни гишета работят като указател към електронните сайтове на компетентните органи. Постигнат е солиден напредък при уеднаквяването на процедурите и облекчаването на сложността в изискванията на национални и чуждестранни органи по предоставяне на услуги на бизнеса. Въпреки това тези електронни гишета не водят до опростяване на административния апарат. Мащабно погледнато, преходът от „хартиения свят” към „електронния свят” е далеч от завършен. Също така съществуват големи различия между различните държави-членки по отношение на достъпа и качеството на електронните услуги, които предоставят.

Генералното заключение на доклада е, че все още остава дълъг път за пълен преход към електронни правителствени портали.

В проучването са засегнати няколко ключови показатели с цел измерване на наличието, достъпността и качеството на предлаганите от правителствените сайтове услуги. Така например, България е сред страните, в които не съществува електронна идентификация (eID), нужна при достъп до защитена информация. Според критерия „Възможност за плащане онлайн” България се нарежда до страните, в които потребителите нямат възможността да заплатят за правителствените услуги, данъци и глоби чрез дебитна или кредитна карта.

Необходимо е да се обърне внимание на една положителна тенденция в България и това е внедряването на системи за проследяване на административните решения. Това на практика е възможност за потребителите да наблюдават онлайн до каква степен документите им са били обработени и какви са решенията по даден казус, издадени от съответния орган.

По критерия ефективност на онлайн порталите България се намира на едно от последните места. Изкачването ни по този показател зависи най-вече от изграждането на ефективно онлайн правителство. Трябва да се насърчат също така интерактивни канали като „чат” канали, присъствие и предоставяне на информация в социалните мрежи и други.

 

Ефикасност и ефективност на правителствените портали

  

Източник: Европейска комисия

 

*Статията е резюме на материала на Европейската комисия “ The functioning and usability of the Points of Single Contact under the Services Directive – State of Play and Way Forward”, публикуван  на 21 януари 2012 г. Оригиналният текст на английски е достъпен тук. Резюмето е на Климент Стефанов, стажант в ИПИ.