Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Една година от лявото управление

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Точно преди една година Институтът изпрати писмо на току що избрания министър председател. С онова писмо, отчитайки особеностите на коалицията съставила правителството и вероятността то да управлява четири години, ние предложихме принципи и мероприятия от областта на икономическата политика, които биха позволили това управление да преодолее пропуснатото от предишните правителства, да спомогне за увеличаването на благосъстоянието на гражданите и да преодолее трудностите на съвместното управление при това без да разруши вярванията на съставящите го партии.

Правителството, изглежда, реши да прави обратното на онова, което ние предлагахме. Положителните промени, доколкото ги има, са следствие на външен натиск – от Европейската комисия, от МВФ, от фирми с нарушени права и от общественото мнение.

През изминалата година, следвайки установената традиция, ние наблюдавахме стопанската политика и предлагахме решения на заварените и нововъзникващите проблеми от позициите на практически възможното намаляване на тежестта на държавното управление върху доходите на гражданите и фирмите, подобряването на неговата ефективност и разширяването на стопанската свобода.

Запазвайки общата структура на онова писмо, днес ние правим опит за равносметка на работата на сегашното управление именно в областта на стопанската политика и свързаните с нея области.