Статии ISSN 1313 - 0544

Дейност 3

17.10.2019
Оцени тази статия:

 

"Върховенство на закона и икономически растеж"

 

финансиран по “Приоритетна ос № 3 „Прозрачна и ефективна съдебна система" по процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“ на Оперативна програма „Добро управление”

 

 

 

Дейност 3: Наблюдение на процедурата за избор на нов главен прокурор (2019 г.) и инспектори в ИВСС (2019 г.)


 

 

Въпроси към кандидатите за главен прокурор от Фондация "Антикорупционен фонд" и Фондация "Институт за пазарна икономика", публикувано на 17.10.2019 г.