Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

ДАННИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ И РАЗХОДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

Автор: ИПИ / 16.12.2006
Оцени тази статия:
 

  В началото на януари 2006 г. Институтът за пазарна икономика започна да подава зявления за достъп до информация относно щатните бройки, приходите и разходите на министерствата, както и за всички техни второстепенни разпоредители. Вече получихме по-голямата част от тях и започваме публикуването им. В бъдеще ще направим анализ и препоръки за оптимизиране на структурата на държавната администрация, както и за повишаване на ефективността от дейността и. Тази седмица допълваме базата данни с информацията, предоставена от Министерство на здравеопазването и Министерство на културата.За повече информация посетете страницата на ИПИ (www.ime.bg) .