Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатна седмицата

15.12.2006
Оцени тази статия:

Съответно, ние трябва да се съревноваваме и на база по-нискиданъчни ставки и по-лека данъчна администрация, за да привлечеминвеститорите. Нужно е да се отбележи, че за да представляваме реаленинтерес за инвеститорите, данъчните ставки трябва да бъдат не само равнина най-ниските в други сходни страни, а и по-ниски, за да имаясна причина защо да бъде избрана България. Опитът на други страни показва,че в период на развитие на икономиките си, тези страни са прилагалипреференциални данъчни ставки за конкретни региони или видове инвестиции.


Министерство на финансите
“Данъчнаполитика 2003–2005 г.” с. 6