Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Цитатина седмицата - от Роналд Рейгън

15.12.2006
Оцени тази статия:

Така че моето предположение е, че плосък данък, нисък плосък данъкняма да бъде по-малко справедлив от сегашната система и изглежда, чеби трябвало да помогне да се генерира заетост. Това би било доста справедливо.Не знам колко ниско биха могли да паднат данъците, не познавам Българиядостатъчно добре, но смятам, че има огромна полза от една проста данъчнасистема и такава с ниски данъци.


Професор Стенли Фишер