Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Чуждестранните инвестиции по света през 2004

16.12.2006
Оцени тази статия:


Днес беше публикувана статистика на ОИСР за преките чуждестранни инвестиции за 2004 г. Какви са основните развития.

Средата за инвестиции в отделните страни се различава значително – икономическото развитие на бързо развиващите се страни в Азия и други региони се отличава рязко от по-бавното развитие в по-голямата част на континентална Европа. Освен “инвестициите на зелено”, голям растеж отбелязват и трансграничните потоци между свързани компании в структурата на мултинационални кампании. Редица такива компании са се възползвали от слабия долар и са изплатили вътрешно-фирмени дългове, което се е отразило в статистиката на някои европейски страни в посока намаляване на инвестициите.

От друга страна, някои структурни фактори също са благоприятствали за ПЧИ извън страните от ОИСР. Прогнозите за много от по-големите развиващи се страни с висок икономически растеж в последните години са за дори по-голям растеж през следващото десетилетие и инвеститорите не искат да изпуснат този шанс. Като допълнение, регулативните и административни реформи са мотивирали международните инвеститори да следят по-отблизо развиващите се страни и да инвестират.

Директни инвестиционни потоци от и към страните, членки на ОИСР: 2001 – 2004 (млрд. $ )

Страна

Изходящи потоци

Входящи потоци

2001

2002

2003 *

2004 **

2001

2002

2003 *

2004 **

САЩ

142.3

154.5

140.6

252.0

167.0

80.8

67.1

106.8

Великобритания

58.9

50.3

66.7

65.4

52.7

24.1

20.4

78.5

Ирландия

4.1

10.3

3.5

11.4

9.7

29.0

26.9

14.1

Франция

86.8

50.5

53.2

47.8

50.5

49.1

42.5

24.3

Германия

39.7

15.2

-3.6

-7.3

26.4

50.6

27.3

-38.6

Испания

33.1

31.5

23.4

42.0

28.0

35.9

25.6

9.9

* Предварителни данни

** Прогноза
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).