Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

България влиза в Европейския валутен механизъм до края на годината

Автор: Анелия Иванова* / 15.06.2007
Оцени тази статия:

Европейската централна банка (ЕЦБ) подкрепи България в намерението й да влезе в Европейски валутен механизъм 2 (ЕВМ2) до края на годината. По време на пресконференция относно лихвите в Еврозоната, гуверньорът на ЕЦБ Жан Клод Трише се изказа положително относно напредъка на България. Трише допълва, че страната успешно е стабилизирала публичните си финанси и е доказала, че може да провежда разумна и стабилна фискална политика.

Но Трише също така обърна внимание на дисбалансите в икономиката ни. Дефицитът по текущата ни сметка расте и достигна 15,8 % от БВП през 2006 г. При условията на валутен борд единственият източник на финансиране са капиталовите инвестиции в страната. Но през последните години дефицитът расте с по-бързи темпове от инвестициите и капиталовата сметка е покривала близо веднъж и половина пъти дефицита през 2006 за разлика от 2002, когато е покривала дефицита близо три пъти и половина.

Въпреки подкрепата на Европейската централна банка България трябва да обещае по-бързи реформи, наблюдавани от ЕЦБ, за да влезе в ЕВМ2 до края на годината.

Европейският валутен механизъм е най-малко двугодишен подготвителен етап за всяка страна, която желае да се присъедини към Еврозоната. През това време се наблюдават номиналните стойности на основни пазарни показатели, които трябва да се поддържат под референтни стойности. Целта е синхронизирането на икономиките от Еврозоната.

България покрива четири от петте Маастрихтски критерия. Единствено инфлацията е проблемна. Тя не трябва да превишава с повече от 1.5 процентни пункта средната за трите членки на ЕС с най-ниска инфлация. Останалите критерии не са проблем за България заради валутния борд и стабилната фискална политика на правителството.

Маастрихтски критерии и страните от Централна и Източна Европа

 

Инфлация

Лихва

Държавен дефицит

Публичен дълг

ЕВМ-2

Брой изпълнени критерии

Референтна стойност

3,2

5,4

-3%

60%

Минимум 2 години

2006

2005

(% БВП) 2006

(% БВП) 2006

 

Чехия

2,1

3,51

-2,9

30,4

управляван плаващ курс (евро)

4

Естония

4,4

3,98

3,8

4,1

ЕВМ2 от юни 2004

4

Унгария

4,0

6,60

-9,2

66,0

цел - приемане на еврото

0

Латвия

6,6

3,88

0,4

10,0

ЕВМ2 от май 2005

4

Литва

3,8

3,70

-0,3

18,2

ЕВМ2 от юни 2004

4

Полша

1,3

5,22

-3,9

47,8

плаващ валутен курс

3

Словакия

4,3

3,52

-3,4

30,7

ЕВМ2 от ноември 2005

2

Словения

2,5

3,81

-1,4

27,8

ЕВМ2 от юни 2004

5

България

7,4

3,80

3,3

22,8

валутен борд (евро)

3

Румъния

6,6

5,80

-1,9

12,4

управляван плаващ курс (евро)

2

Източник на данните: Eurostat

Европейската централна банка беше против България да влезе в ЕВМ-2 веднага след присъединяването към ЕС, за да може страната да има повече време да се приближи до икономическите показатели на страните от Съюза.

Присъединяването към ЕВМ2 не значи автоматично приемане на еврото след две години. Ще се оценяват и други показатели освен Маастрихтските критерии и тяхното дългосрочно поддържане. Самото присъединяване зависи от ЕЦБ и от Европейската комисия и точно това беше аргументът й Литва да отложи приемането на еврото за следващата година. Оттам дойде и дебатът за перспективите за приемане на еврото от по-бедните, главно Източноевропейски, страни, чиито икономики растат по-бързо, но в следствие имат висока инфлация.

За присъединяването към ЕВМ2 няма критерии. Това е режим, в който страната трябва да поддържа валутния курс спрямо еврото в границите на +/-15% спрямо централен паритет. Аргументът на ЕЦБ България да не бърза с присъединяването към ЕВМ2, е че страната като най-бедната членка на ЕС дълго време ще догонва другите членки и през този период ще се характеризира с над средния за съюза икономически растеж, но и с по-висока инфлация. Източници от ЕЦБ обясняват, че приемането на еврото заедно с висока инфлация ще доведе до загуба на конкурентноспособност, както е станало с Италия и Португалия. Ефектът може частично да се компенсира чрез трудовия пазар с намаляване на заплатите и увеличение на безработицата, но това може да доведе до политическо напрежение. Друго частично решение е още по-стегната фискална политика.

Въпреки всичко България е решена да се присъедини към ЕВМ2 възможно най-скоро и ЕЦБ не може да откаже, особено когато страната е с валутен борд и е решена да проведе нужната фискална политика.

* Анелия Иванова е стажант в Институт за пазарна икономика.