Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

България в класацията на Freedom House

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Вече няколко поредни броя на бюлетина ви представяме различни индекси, подготвяни от международни институции, които разглеждат политическите и стопански процеси в държавите от региона. Както може да се очаква подходите, които се следват в разработката на индексите, се различават, с което може да се обяснят и разликите в разработените от тях класации. Макар и да се различават възприетите методологии обаче, в индекси винаги по един или друг начин се оценява стопанската свобода и политически реформи, които се отразяват върху предвидимостта на бизнес средата.

Тези условия се оценяват и в новия доклад на Freedom House, който от тази седмица може да се намери в Интернет. Докладът разглежда политическите и стопански процеси в 27 страни от Централна и Източна Европа, както и тези от бившия Съветски съюз. Методологията, която се прилага, оценява политическите процеси и демократизацията на държавите, върховенството на закона и либерализацията на стопанските дейности. За изготвянето на индексите се отчита и нивото на корупция в страната, като за тези региони те се оценяват на 4.90 (като индексите варират от 1 за анти-корупционна до 7 за про-корупционна среда). Сред държавите, които не успяват да избегнат корупционните практики, се нареждат Азербайджан, Казахстан, Молдова и Югославия с най-високи показатели за корупция (6.00-6.25). За България този индекс е 4.75.

От всичките 27 страни които се индексират в доклада на Freedom House, десет се определят като консолидирани демокрации: Чехия, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Словакия, Словения, като към тях пред последната година се отнасят и България и Хърватска. Тенденциите, които се отчитат, сочат, че при благоприятни политически развития Румъния може да се включи към тази категория, тъй като за момента се определя като държава в преход.

 

Държава Индекс на демократизация Върховенство на закона Либерализация на икономиката
Албания 4.13 5.00 4.17
Босна 4.94 5.63 5.50
България* 3.06 4.13 3.50
Хърватска 3.25 4.13 3.58
Чехия 1.81 3.13 2.00
Естония 2.00 2.38 1.92
Унгария 1.94 2.50 1.92
Латвия 1.94 2.75 2.50
Литва 1.94 2.75 2.75
Македония 3.75 4.63 4.58
Полша 1.44 1.88 1.67
Румъния 3.31 4.38 4.00
Русия 4.63 5.38 4.17
Словакия 2.25 3.00 3.25
Словения 1.94 1.75 2.08
Югославия 4.63 5.88 5.33
Средни стойности 3.92 4.50 3.94

 

*Частта за България е писана от Центъра за либерални стратегии.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!