Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Бюлетинът като средство за финансиране

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

Колко ефективно средство за развитие може да бъде бюлетинът за неправителствената организация?

Решението за издаването на регулярен бюлетин може да се разглежда като сериозна стъпка, изсикваща постоянни усилия и ангажимент. Той може да бъде ценно средство за набавянето на финансиране за организацията. Ето някои основни препоръки:

· Качество на първо място. Лошо написан/оформен бюлетин отблъсква читателите. Трябва да бъде направен колкото информативен, толкова и интересен. Нито един бюлетин не е ценен ако не накара читателя да иска да го прочете. Той не трябва да е скъп....а просто добър.

· При възможност винаги трябва да се свързва възможността за финансиране със статии, публикувани в бюлетина, които описват програми на организацията. Например, може да се спомене начинът, по който донорите могат да подкрепят тази програма.

· Наличие на списък от евентуални донори, който да се използва за изпращането на бюлетина. Подобен род издания имат най-голям ефект върху хора, които вече са запознати с вашата кауза. Съществуват списъци с организации, подкрепящи развитието на конкретни области, които се получават срещу заплащане.

· Съдържанието на бюлетина може да бъде съчетано с интересна информация за третия сектор. По този начин ще бъде привлечено вниманието не само на евентуалните донори, но и на сродни организации, като така се създаде неформално място за обмен на полезна информация и опит.

За повече информация виж тук.