Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Антицитатна седмицата

15.12.2006
Оцени тази статия:

Правителството осъзнава необходимостта да се намали още данъчното бреме, но [...] разумният подход изисква отлагане допълнителното намаляване на данъците, докато се преструктурират разходите и фискалната политика се постави на по-устойчива основа.

Министерство на финансите, Доклад по закона за държавния бюджет за 2005